เลือกหน้า

ทีมแพทย์ประจำคลินิกDr.NICHE Clinic

dr.niche clinic หมอนิว ณิชกุล แก้วกิตติคุณ

Dr.NICHE Clinic (ด็อกเตอร์ ณิช คลินิก) ก่อตั้งในปี 2019 โดย พญ.ณิชกุล แก้วกิตติคุณ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานระดับสากล และความปลอดภัยสูงสุดแก่คนไข้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และใส่ใจในความรู้สึกของท่านตามจริยธรรมทางการแพทย์

ประวัติการรับรองของแพทย์

พญ.ณิชกุล แก้วกิตติคุณ (หมอนิว)
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Nichagul Keawkittikhun, MD , MSc
MSc. Clinical Dermatology, St. John Institute of Dermatology,
King’s College London

 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • MSc. Clinical Dermatology, St. John Institute of Dermatology, King’s College London, England
 • Certificate of Attendance : British Cosmetic Dermatology Group, BCDG, London, England
 • Certificate of Attendance IMCAS (International Master Course on Aging Science) congress 2018
 • Certificate of Attendance ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology) 2019
 • Certificate of Training : Hand on Pure Toxin Micro Edition Workshop, Merz Aesthetic, Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Advanced Filler , Volume Training , Merz Aesthetic, Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Advanced Filler, MASJ Enchanting Eyes , Thailand
 • Certificate of Completion, Facial Reshaping and the Non-Surgical Lip Lift (NLL), Dr.Harris training academy, UK
 • Certificate of Completion, Ultherapy S.P.T Treatment Provider, Merz Aesthetic, Thailand
 • Certificate of Training, Ultherapy Advance Program, Merz Aesthetic, Thailand
 • Certificate of Training, Belotero Revive Exclusive, Merz Aesthetic, 2023 Thailand
 • Certificate of Attendance HEAT (Practical Biodentical Hormone Replacement Therapy) 2023 , Thailand
 • Certificate of Attendance HEAT (Practical Non-Communicable Diseases) 2023 , Thailand
 • Certificate of Completion, Hugel Expert Leader’s Forum 2023, Thailand
 • Certificate of Training, Hand-on Facial Design Technique, Aestec Pharma, 2023 ,Thailand
 • SPEAKER : Setting of Obesity Clinic , 2023 , (Vietnam physicians)
 • SPEAKER : Meet The Obesity Expert , Weight Loss Strategies, 2023 , Thailand
 • Certificate of Training, YVOIRE Filler Navigator Workshop Midface, LG Chem, 2023 ,Thailand
 • Certificate of Training, YVOIRE Filler Navigator Workshop Jawline, LG Chem, 2023 ,Thailand
 • Certificate of Training, Radiesse Biostimulator Program, Merz Aesthetics, 2024 ,Thailand
 • SPEAKER : Weight Expert 2024 , The Power of Daily Weight Management , Thailand
 • Certificate of Training, Radiesse Treatment Provider, Merz Aesthetic, 2024 Thailand
 • Certificate of Attendance, Aesthetic Anatomy (Mid face), Rama Dermatology, 2024 ,Thailand
พ.ญ.ณิชกุล แก้วกิตติคุณ หมอนิว

แพทย์ผู้ชำนาญการปรับรูปหน้าย้อนวัย
Facials Design Injector

นพ.ปรเมษฐ์ ตันแขมรัตน์ หมอปอ

นพ.ปรเมษฐ์ ตันแขมรัตน์ (หมอปอ)
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Poramed Tunkemrat, MD
OB-GYN specialists, Paholpolpayuhasena Hospital

ประวัติการรับรองของแพทย์
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Mahidol University,Bangkok, Thailand (First class honours)
 • Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj hospital , Mahidol University,Bangkok, Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Advanced lip fillers injection, Meko B-Fill Clinic, Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Advanced Midface filler class , KTC Clinic, Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Botulinum toxin injection , LINAVA and Partnership Education and Consultation with Intimating (LAPS), Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Filler injection , LINAVA and Partnership Education and Consultation with Intimating (LAPS), Thailand
 • Certificate of Training : Hand on Basic to intermediate Mesotherapy , SAPS Academy, Thailand
 • Certificate of Completion, Hugel Expert Leader’s Forum 2023, Thailand
 • Certificate of Training, Sculptra injection, Galderma Aesthetic, Thailand
 • Certificate of Attendance, Aesthetic Anatomy (Mid face), Rama Dermatology, 2024 ,Thailand

Advance Ultherapy

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญความงาม

การันตีโดย Merz Aesthetic Thailand และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการจำนวนมาก

TAG icon
Clinic2

เราเน้นการให้ความรู้

ความเข้าใจกับคนไข้ เพื่อให้คนไข้สามารถดูแลตนเองต่อไปได้ในระยะยาว

Clinic1

หมอสอนพนักงานด้วยตัวเอง

เมื่อหมอตั้งใจดูแลคนของหมอให้ดีที่สุด คนไข้ก็จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราเช่นกัน

Clinic4

คลินิกไม่มีเซลล์ขายคอร์ส

ไม่มีการยัดเยียดการรักษาใดๆ เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการอย่างสบายใจ ในราคา และคุณภาพที่สมเหตุสมผล

Clinic3

หมอเป็นผู้ดูแลเองทุกเคส

โดยเฉพาะการรักษาด้วยเลเซอร์ และหัตถการฉีด จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการรักษาที่ดี และปลอดภัยที่สุด

Clinic5

หมอเลือกเครื่องมือการรักษา

ที่มีมาตรฐานรับรองดีที่สุด โดยคำนึงว่า ถ้าเป็นตัวของหมอเอง และคนใกล้ตัว ควรจะได้รับการรักษาแบบใด

Clinic6

เรายินดีให้คำแนะนำ แม้ท่านจะไม่ใช่คนไข้ของเรา