เลือกหน้า

ใครไม่อยากดื้อโบ รีบอ่านเลย!

โดย | พ.ย. 8, 2022 | โบย้อนวัย

ปัจจุบันคนไทย มีแนวโน้มพบอาการ ดื้อโบ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ เมื่อฉีดแล้ว เริ่มไม่เห็นผล อยู่ได้ไม่นาน ภาวะนี้เกิดจากการที่ร่างกายสร้าง Anti-Body หรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านโบที่ฉีดเข้าไป ซึ่งหากเกิดแล้ว จะไม่สามารถรักษาได้ แต่เราป้องกันไม่ให้เกิดได้ค่ะ

คุณหมอสรุปให้สั้นๆ

  • ภาวะดื้อโบ เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก
    1. ฉีดโบถี่เกินไป / 2. ฉีดโบไม่มีคุณภาพ / 3. ฉีดโบปริมาณมากเกินไป
  • หากเกิดแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ เพราะเป็นกลไกที่ร่างกายสร้าง Anti-Body ขึ้นมาต่อต้านโบที่ฉีดเข้าไป ต้องรอให้ระดับภูมิคุ้มกันลดลง อาจใช้เวลาหลายปี
  • ก่อนฉีดโบทุกครั้ง ควรพิจารณาคลินิกที่น่าเชื่อถือ แพทย์มีประสบการณ์ มีการอธิบายก่อนการรักษาที่ชัดเจน และควรใช้โบที่คุณภาพสูง อย่าดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว
ดื้อโบ

อาการ ดื้อโบ คืออะไร?

คือ การที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านโบที่ฉีดเข้าไป ทำให้ฉีดแล้วไม่เห็นผล ริ้วรอยไม่ลดลง กรามไม่เล็กลง หรืออยู่ได้ไม่นาน

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาอาการดื้อโบได้ แต่สามารถป้องกันก่อนจะเกิดได้

สาเหตุของอาการดื้อโบ

ปัจจัยหลักประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่

1.ฉีดโบ ถี่เกินไป

การฉีดโบ ควรเว้นห่าง 4-6 เดือน หรือประมาณ ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อเว้นช่วง ให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันโบที่ฉีดเข้าไปได้

2.ฉีดโบ ไม่มีคุณภาพ

โบปลอม โบที่มีสารปนเปื่อน หรือโบที่จัดเก็บไม่ถูกวิธี ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพยา

3.ฉีดโบ ปริมาณ มากเกินไป

การฉีดโบ ควรฉีดในปริมาณที่เหมาะสมต่อจุด ซึ่งแพทย์ที่มีประสบการณ์จะทราบ และมีการคำนวณปริมาณยาให้ออกฤทธิ์ได้พอดีในแต่ละเคส

ดังนั้น จึงควรฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ และคลินิกที่น่าเชื่อถือ ใช้ยาแท้เท่านั้น

โบหิ้ว ยาหิ้ว ยาปลอม

การป้องกันอาการดื้อโบ

  • ควรเว้นห่างอย่างน้อย 4-6 เดือน ต่อครั้ง หรือไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
  • ควรเลือกโบที่มีความบริสุทธิ์ของตัวยาสูง และไม่ควรสลับยี่ห้อไปมา
  • เลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาปริมาณยาในแต่ละบริเวณ
  • เลือกคลินิก หรือสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบกับบริษัทยาได้ อย่าดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว
โบหิ้ว

การฉีดโบ นั้นมีความปลอดภัยสูง หากฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ และคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือ ที่สำคัญคือ ต้องแกะกล่อง ผสมยาให้คนไข้เห็นต่อหน้า เพื่อความปลอดภัย ของผู้รับบริการทุกคนนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราช https://www.si.mahidol.ac.th/

พ.ญ.ณิชากุล แก้วกิตติคุณ
WRITTEN BY

พญ.ณิชกุล แก้วกิตติคุณ (หมอนิว)
M.D. Faculty of Medicine, Mahidol University,
MSc. Clinical Dermatology, St. John Institute of  Dermatology,
King’s College London
รู้จักคุณหมอเพิ่มเติม

เผื่อคุณพลาดอะไรไป