เลือกหน้า

เลเซอร์กำจัดขน ทำไมต้องทำหลายครั้ง?

เลเซอร์กำจัดขนเป็นวิธีการกำจัดขนที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เลเซอร์กำจัดขนทำงานโดยการปล่อยคลื่นแสงไปที่รากขน คลื่นแสงจะทำลายรากขน ทำให้ขนไม่สามารถงอกใหม่ได้

ทำไม เลเซอร์ขน ต้องทำหลายครั้ง?

เลเซอร์ขน คือ การส่งพลังงานไปยับยั้งการเติบโตของ เซลล์รากขน มีความจำเป็นต้องทำหลายครั้ง มีสาเหตุดังนี้ 

1.ไม่ใช่ขนทุกเส้น จะยิงแล้วหายไปเหมือนกัน

เพราะขนที่อยู่บนผิวของเรา ประกอบด้วยขนที่มีวงจรการเจริญเติบโตทั้ง 3 ระยะ ได้แก่

  1. ระยะ Anagen (ระยะเติบโต)
  2. ระยะ Catagen (ระยะพักตัว)
  3. ระยะ Telogen (ระยะหลุดร่วง)

เลเซอร์กำจัดขนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับขนที่อยู่ในระยะ Anagen เพราะเส้นขนยังคงติดอยู่กับราก ทำให้พลังงานสามารถส่งไปผ่านเส้นขนทำให้รากฝ่อตัวได้

กระบวนการเกิด และหลุดร่วงของเส้นขน

เลเซอร์กำจัดขน จะอาศัยเส้นขนเป็นตัวส่งพลังงานไปที่รากขน ทำให้รากฝ่อตัว

2.ขนบนร่างกายแต่ละคนมีจำนวนไม่เท่ากัน

ปัจจัยที่ทำให้จำนวนครั้งในการทำเลเซอร์ขนไม่เท่ากัน ได้แก่

  • ผู้ชายมักมีจำนวนเส้นขนที่ใหญ่ และหนาแน่นมากกว่าผู้หญิง
  • พันธุกรรมแต่กำเนิด
  • ขนแต่ละบริเวณของร่างกายแตกต่างกัน
anagen phase มีเพียง 20% ของเส้นขนบนร่างกาย

เมื่อทำซ้ำทุกๆ 1 เดือน จะทำให้รากขนทั้งหมดค่อยๆ ฝ่อตัวไป

3.ความเข้ม และคุณภาพของแสงเลเซอร์

ความเข้มของช่วงแสง มีผลต่อจำนวนครั้งในการเลเซอร์ขน โดยทั่วไป เครื่องเลเซอร์ขนที่มีประสิทธิภาพ ควรช่วงแสง 800-1000 nm สามารถดูดซับได้ดีในเมลานินของเส้นขน ตัวอย่างชนิดของเลเซอร์ขนที่เป็นที่นิยม เช่น Diode Laser / Nd:YAG (Aileen plus) เป็นต้น

ไม่แนะนำให้ทำเลเซอร์ขนกับเครื่อง IPL เนื่องจากปัจจุบัน ถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยในการกำจัดขน ต้องใช้จำนวนครั้งที่มาก รวมถึงความเข้มแสงไม่สามารถกำจัดขนที่มีความหนามากได้

เลเซอร์ขนควรทำกี่ครั้ง

จำนวนครั้งในการทำเลเซอร์กำจัดขนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับสภาพผิว และปริมาณขนของแต่ละคน โดยทั่วไป หากทำโดยเครื่องเลเซอร์ที่มีมาตรฐาน แนะนำประมาณ 5-8 ครั้ง โดยเว้นห่าง ครั้งละ 4 สัปดาห์

เลเซอร์ขนควรทำกี่ครั้ง ขนลดลงเท่าไหร่

ค่าเฉลี่ยการทำเลเซอร์ขน แนะนำประมาณ 5-8 โดยเว้นห่าง เดือนละ 1 ครั้ง ขนลดลงได้มากกว่า 80-90% (แล้วแต่บุคคล)

สรุป วิธีกำจัดขนด้วยเลเซอร์

เลเซอร์ขน เป็นการจำกัดขนที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หากทำโดยเครื่องเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ แต่เราไม่สามารถจำกัดให้หมดไปในครั้งเดียวได้ การยิงเลเซอร์ซ้ำไปเรื่อยๆ เสมือนเป็นการยับยั้ง Hair Growth Cycle คือ ทำให้ระยะการเกิดขนใหม่ช้าลงเรื่อยๆ ขนที่ขึ้นจะเป็นขนเส้นอ่อน มีสีอ่อนลง และค่อยๆ หมดไปในที่สุด

Aileen plus เลเซอร์กำจัดขน

พ.ญ.ณิชากุล แก้วกิตติคุณ
WRITTEN BY

พญ.ณิชกุล แก้วกิตติคุณ (หมอนิว)
M.D. Faculty of Medicine, Mahidol University,
MSc. Clinical Dermatology, St. John Institute of  Dermatology,
King’s College London
รู้จักคุณหมอเพิ่มเติม

เผื่อคุณพลาดอะไรไป